Newyddion

Ending physical punishment in Wales static ad
4 Mawrth 2022

Mae’r daflen ffeithiau isod wedi’i chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru i roi gwybodaeth am y newid yn y gyfraith ar 21 Mawrth 2022 i sefydliadau a phobl sy’n gweithio gyda, yn gwirfoddoli, neu’n gofalu am blant, y tu allan

Cynnig Gofal Plant Cymru
23 Chwefror 2022

This morning by Julie Morgan MS, Deputy Minister for Social Services announced that the hourly rate for childcare through the Offer will be increasing from £4.50 per hour to £5 per hour from April.

Front cover of Our works during the pandemic report
15 Rhagfyr 2021

Heb os, mae unrhyw un sy’n edrych yn ôl dros y flwyddyn ddiwethaf yn gweld mwy o’r pandemig na dim arall, a’r effaith mae hynny wedi’i gael ar bobl a sefydliadau ledled Cymru.

 

childcare offer for wales
28 Hydref 2021

Rhieni sy’n gweithio ledled Cymru – ydych chi’n gwybod am Gynnig Gofal Plant Cymru?

Public Health Wales Test Trace protect logo
19 Hydref 2021

Dau dempled llythyr wedi'u datblygu i'w defnyddio gan leoliadau gofal plant.

childcare offer for wales logo
12 Hydref 2021

Wrth ymgysylltu'n ddiweddar â darparwyr gofal plant, codwyd pryderon gan ddarparwyr ynghylch y gyfradd a delir am oriau’r Cynnig Gofal Plant.

Tudalennau

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)