Swyddi Gofal Plant

Mae aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru yn mwynhau rhestru'n rhad ac am ddim am unrhyw swyddi lle gwag ym maes gofal plant ar ein gwefan a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. I restru swydd, ewch i'ch cyfrif a dewis "postio swydd". Bydd hyn yn cael ei gyflwyno i ni i'n cymeradwyo a'n nod yw cymeradwyo swyddi o fewn pum diwrnod gwaith.

 

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)