Newyddion

foundation phase
2 Chwefror 2021

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn falch iawn o glywed y cyhoeddiad I gynyddu cyllid I’r sector nas gynhelir ar gyfer addysg gynnar, gan galluogi awdurdodau lleol

Christmas 2020 opening
22 Rhagfyr 2020

Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda chi drwy’r flwyddyn, rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi eto yn 2020 oddi wrth bawb y

Cadw plant a phobl ifanc gyda’n gilydd Welsh Gov
16 Medi 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio'r canllawiau anstatudol hyn i atgoffa ymarferwyr sy'n gweithio ar draws asiantaethau o'u cyfrifoldebau i ddiogelu plant, ac i'w cefnogi i ymateb i bryderon ynghylch plant sy'n wynebu

work experience employer resource pack
10 Medi 2020

Mae cyfleoedd lleoliad gwaith yn bwysig i'n helpu i ddatblygu ac ysgogi gweithlu'r dyfodol.

Plant Yng Nghmru
4 Medi 2020
Early Years Wales are proud to be featured in the latest issue of the Children in Wales magazine.
Smalltalk Covers
17 Awst 2020
Rydyn ni'n falch iawn ein bod ni wedi cyfieithu smalltalk i'r Gymraeg (ynghlwm) am y tro cyntaf erioed, a byddem ni wrth ein bodd yn cael gwybod beth yw eich barn chi?

Tudalennau

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)