Newyddion

Active Together Wales
23 June 2020

Er bod ein sesiynau Cymru’n Actif Gyda’n Gilydd wedi’u hatal ar hyn o bryd, rydym yn gobeithio rhannu gweithgareddau y gall teuluoedd ddal eu defnyddio gartref i symud a gwneud gweithgaredd corfforol.

Rhestrau gwirio cyn agor
4 June 2020

Canllaw yw hwn ar gyfer lleoliadau gofal plant yng Nghymru. Ysgrifenwyd y canllaw ar 28 Mai 2020

CWLWM Covid 19 Survey
17 Ebrill 2020

Mae Cwlwm yn casglu gwybodaeth ar ran Llywodraeth Cymru i nodi Ymarferwyr Gofal Plant ac Ymarferwyr Gwaith Chwarae o Leoliadau Gofal Plant a allai gael eu diswyddo neu eu diffodd ar hyn o bryd, a fyddai o bosibl yn ba

CWLWM Covid 19 Survey
20 Mawrth 2020

The CWLWM partnership - Clybiau Plant Cymru Kids Clubs, Early Years Wales, Mudiad Meithrin, NDNA Cymru & Pacey Cymru have sent an open letter to Welsh Government.

Children with blocks
6 Mawrth 2020

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…

CWLWM Covid 19 Survey
20 Ionawr 2020

CWLWM yn croesawu’r ddeddf yn atal cosbi plant yn gorfforol

Tudalennau

E-daflen Newyddion

Tanysgrifwch i'n e-daflen newyddion i gael y newyddion diweddaraf a'f cynigion arbenning yn eich mewnflech. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)