Dewch yn aelod heddiw

Yn rhedeg lleoliad, yn gweithio i gael gyrfa gyda gofal plant neu ond gyda diddordeb ym mhopeth ynghylch Blynyddoedd Cynnar, mae gennym ni becyn aelodaeth ar eich cyfer chi.

Girls Lying Down On Green Carpet Playing With Wooden Blocks
 • Cefnogaeth ac arweiniad ar bob agwedd o redeg lleoliad gofal plant gan ein tîm Blynyddoedd Cynnar ymroddedig ac angerddol.
   
 • Rhwydwaith cefnogaeth o’r un feddylfryd yn ein fforymau aelodaeth o safon.
   
 • Gwybodaeth reolaidd i’ch cadw chi ar y blaen gyda diweddariadau pwysig o’r sector ac mewn deddfwriaeth.
   
 • Adnoddau defnyddiol gan gynnwys tanysgrifiad i’n cylchgrawn aelodau, gwych, SmallTalk.
   
 • 25% o ddisgownt ar ein holl gyhoeddiadau Cymraeg a Saesneg a chynllun sicrwydd ansawdd – Ansawdd i Bawb.
   
 • Rhestru am ddim fanylion cyswllt a swyddi gwag eich lleoliad ar ein gwefan.
   
 • Cynrychiolaeth ar holl agweddau darpariaeth blynyddoedd cynnar gan gynnwys y cyfnod sylfaen, Arolygiaeth Gofal Cymru ac awdurdodau lleol.
   
 • Yswiriant grŵp ar gyfer atebolrwydd cyhoeddus a gwasanaethau gyda disgownt gan Towergate Insurance.
   
 • Mynediad at gynllun llaeth am ddim y Llywodraeth – trwy Cool Milk.
   
 • Gwasanaethau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd oddi wrth uCheck
CategoriCostArferol
Lleoliad Blynyddoedd Cynnar - Preifat
Gofal Dydd Llawn*, Sesiynol, Allan o Ysgol a Crèche
£0£95.00
Lleoliad Blynyddoedd Cynnar - Rheoli’n Wirfoddol
Gofal Dydd Llawn*, Sesiynol, Allan o Ysgol a Crèche
£0£65.00
Lleoliad blynyddoedd Cynnar heb ei gofrestru
Nid oes raid i leoliad gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru   
£0£20.00
Grŵp Ti a Fi£0£30.00
Gofalwr Plant£0£20.00
Myfyriwr£0£20.00
Unigol£0£20.00
Corfforaethol£150£150.00
*Mae Gofal Dydd Llawn yn cynnwys Clybiau Allan o Ysgol os ydyn nhw yn gweithredu o’r un adeilad

Bydd pob aelodaeth yn dod i ben ar 31 Mawrth 2023. Bydd pob aelodaeth yn adnewyddu ar gost blwyddyn lawn.
 Oes gennych chi fwy nag un lleoliad? Rydym yn cynnig disgownt ar gyfer pob aelodaeth ddilynol. Cysylltwch â ni i drefnu côd disgownt ar [email protected] neu 029 2045 1242.

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)