Dewch yn aelod heddiw

Yn rhedeg lleoliad, yn gweithio i gael gyrfa gyda gofal plant neu ond gyda diddordeb ym mhopeth ynghylch Blynyddoedd Cynnar, mae gennym ni becyn aelodaeth ar eich cyfer chi.

Building Blocks on a Navy background
Gyda’n gilydd, byddwn yn gweld plant yng Nghymru’n ffynnu


Fel y sefydliad ymbarél arbenigol arweiniol yng Nghymru, credwn y dylai rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n magu ac yn gofalu am blant ifanc fod wrth wraidd llunio polisïau a'u cefnogi i sicrhau bod plant yng Nghymru yn cael y dechrau gorau mewn bywyd.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein haelodau drwy rannu gwybodaeth a darparu arweiniad. Rydym yn cefnogi ein haelodau i ddarparu rhaglenni ymyrraeth gynnar a gwasanaethau teuluol. Rydym yn darparu cefnogaeth o ansawdd uchel i aelodau, gan gynnwys cymorth busnes cyffredinol a phwrpasol, cynllun sicrhau ansawdd mewnol, datblygiad proffesiynol helaeth a rhaglenni dysgu, a chynrychioli llais ein haelodau mewn trafodaethau polisi gyda Llywodraeth Cymru.

Rydym yn cynnig aelodaeth i amrywiaeth eang o ddarparwyr gofal plant ac unigolion yn y blynyddoedd cynnar.

Sut rydym ni'n helpu ein haelodau
 • Cymorth busnes cyffredinol a phwrpasol
 • Negeseuon yn rheolaidd gyda diweddariadau a newyddion y sector
 • Cymorth gyda chofrestru a gofynion Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Mynediad i bolisïau templed unigryw aelodau a phecynnau gweithdrefn*
 • Cymorth tendro
 • Cefnogaeth recriwtio a chadw
 • Cefnogaeth a chyngor ar y Cwricwlwm 
 • Cyfeirio a chefnogi cymhwyster Chwarae, Dysgu a Gofal Plentyndod Cynnar
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) cymorth
 • Gwybodaeth i gefnogi ymgorffori dysgu seiliedig ar chwarae 
 • Datblygu polisïau yng Nghymru sy'n gyfoethogi ECPLC
 • Cynrychioli barn ein haelodau i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol
 • Cyrsiau Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
 • Cyfleoedd dysgu rhithwir a chyfleoedd rhwydweithio gyda aelodau eraill
 • Cynllun Sicrhau Ansawdd*
 • Datblygu a chefnogi'r Gymraeg
 • Mynediad a chefnogaeth gyda Camau, y cwrs Iaith Gwaith pwrpasol
 • Cefnogi elusennau a mudiadau gwirfoddol
 • Dathliadau a chydnabyddiaeth o effaith y gweithlu
 • Gostyngiadau aelodau ar Adnoddau.
 • Tanysgrifiad i gylchgrawn aelodau, smalltalk a mynediad i gopïau cefn
 • Hysbysebu ar dudalen 'Chwilio am Ofal Plant' Blynyddoedd Cynnar Cymru
 • Hysbysebu swyddi gwag ar wefan a thudalennau cyfryngau cymdeithaso
 • Mynediad i gyfraddau gostyngol am Towergate, TTS ac uCheck

*Costau ychwanegol yn berthnasol

AtodiadMaint
PDF icon Pecyn Gwybodaeth Aelodaeth 2.42 MB
2024/2025
Navy Building Blocks


Dyw dod yn aelod erioed wedi bod mor hawdd. Gallwch GOFRESTRU AM DDIM* (Saesneg) heddiw a chael mynediad at amrywiaeth eang o gefnogaeth, hyfforddiant ac adnoddau a ddatblygwyd ar gyfer aelodau yn unig.

Bydd yr holl aelodaeth yn dod i ben ar 31 Mawrth 2025.

Oes gennych ymholiad ynglŷn â'r categori aelodaeth gorau i chi? Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth ar [email protected] neu 029 2045 1242.

*Aelodaeth Gorfforaethol heb ei gynnwys mewn cynnig aelodaeth am ddim.

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)