Dewch yn aelod heddiw

Yn rhedeg lleoliad, yn gweithio i gael gyrfa gyda gofal plant neu ond gyda diddordeb ym mhopeth ynghylch Blynyddoedd Cynnar, mae gennym ni becyn aelodaeth ar eich cyfer chi.

Children play with a parachute as cuddly yellow cushions fly through the air
Gyda’n gilydd, byddwn yn gweld plant yng Nghymru’n ffynnu


Fel y sefydliad ymbarél arbenigol arweiniol yng Nghymru, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi’i ymroi i ddatblygiad plant 0-5 mlwydd oed – gan cefnogi darparu sicrwydd ansawdd mewn dysgu a chyfleoedd chwarae creadigol â strwythur i blant. Ein nod yw gwneud yn siŵr fod pob plentyn yng Nghymru’n cael y dechrau gorau mewn bywyd.

Rydym yn cynnig aelodaeth i amrywiaeth eang o ddarparwyr gofal plant ac unigolion yn y blynyddoedd cynnar:

Gofal Dydd Llawn, Grŵp Chwarae, Clwb Gofal Plant ar ôl Ysgol, Crèche, Grŵp Ti a Fi, Corfforaethol, Unigol, Gofalwr Plant, Myfyriwr

Sut rydym ni’n helpu ein haelodau
 • Cyfnogaeth ac arweiniad cyffredinol.
 • Cyfnogaeth yn y Gymraeg.
 • Cyfnogaeth Dysgu Sylfaen.
 • Cyfnogaeth Llywodraethu.
 • Postio’n rheolaidd.
 • Hyfforddiant gostyngol.
 • Sesiynau Cinio a Dysgu Misol.
 • Cynnwys unigryw am aelodau.
 • Disgownt ar gyhoeddiadau.
 • Adnoddau defnyddiol a syniadau am gweithgareddau.
 • Cylchgrawn aelod.
 • Disgownt ar Ansawdd i Bawb.
 • Gwobrau blynyddol Blynyddoedd Cynnar Cymru.
 • Fforwm aelod ymroddedig.
 • Hysbysebu am ddim.
 • Cynrychiolaeth.
 • disgownt ar uCheck (DBS).
 • Disgownt TTS.
 • Disgownt Towergate (Yswiriant).
Ymunwch â ni


Dyw dod yn aelod erioed wedi bod mor hawdd. Gallwch GOFRESTRU AM DDIM* (Saesneg) heddiw a chael mynediad at amrywiaeth eang o gefnogaeth, hyfforddiant ac adnoddau a ddatblygwyd ar gyfer aelodau yn unig.

Bydd yr holl aelodaeth yn dod i ben ar 31 Mawrth 2024.

Oes gennych ymholiad ynglŷn â'r categori aelodaeth gorau i chi? Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth ar [email protected] neu 029 2045 1242.

*Aelodaeth Gorfforaethol heb ei gynnwys mewn cynnig aelodaeth am ddim.

Cynnig am ddim wedi'i ymestyn.


Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr wedi penderfynu ymestyn y cynnig aelodaeth am ddim ar gyfer 2023 - 2024 mewn ymateb i'r cynnydd cyflym mewn pwysau ariannol sy'n gysylltiedig â chwyddiant a chostau cyfleustodau.

Mae hyn yn golygu y byddwch yn parhau i gael mynediad llawn i'n cefnogaeth a'n buddion hyd at 31 Mawrth 2024 heb unrhyw gost. 

Rydym yn buddsoddi yn eich aelodaeth gan ddefnyddio ein cronfeydd ariannol i gefnogi eich lleoliad a'ch staff yn 2023 - 2024.

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)