Newyddion

Front cover of Our works during the pandemic report
15 Rhagfyr 2021

Heb os, mae unrhyw un sy’n edrych yn ôl dros y flwyddyn ddiwethaf yn gweld mwy o’r pandemig na dim arall, a’r effaith mae hynny wedi’i gael ar bobl a sefydliadau ledled Cymru.

 

childcare offer for wales
28 Hydref 2021

Rhieni sy’n gweithio ledled Cymru – ydych chi’n gwybod am Gynnig Gofal Plant Cymru?

Public Health Wales Test Trace protect logo
19 Hydref 2021

Dau dempled llythyr wedi'u datblygu i'w defnyddio gan leoliadau gofal plant.

childcare offer for wales logo
12 Hydref 2021

Wrth ymgysylltu'n ddiweddar â darparwyr gofal plant, codwyd pryderon gan ddarparwyr ynghylch y gyfradd a delir am oriau’r Cynnig Gofal Plant.

childcare offer for wales
30 Medi 2021

O haf 2022 ymlaen bydd y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru yn gweithredu'n ddigidol!

The Early Years Wales Childcare Quality Awareness Toolkit
26 July 2021

Yn ystod y pamdenig Covid-19, tra bo’n asesiadau Ansawdd I Bawb wedi’i hatal, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru

Tudalennau

E-daflen Newyddion

Tanysgrifwch i'n e-daflen newyddion i gael y newyddion diweddaraf a'f cynigion arbenning yn eich mewnflech. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)