Amdanom Ni

Ers 1961, Blynyddoedd Cynnar Cymru yw'r sefydliad ymbarél mwyaf sy'n cefnogi amrywiaeth cynhwysfawr o wasanaethau aelodaeth i'r sector Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.

 

Umbrella

Ein prif weithgaredd yw gwella datblygiad ac addysg plant cyn-ysgol yng Nghymru drwy annog rhieni i ddeall a darparu ar gyfer eu hanghenion drwy ddarpariaeth a gofal plant cyn-ysgol o safon uchel.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru eisiau cefnogi'r holl blant cyn-ysgol, eu teuluoedd a darparwyr Blynyddoedd Cynnar ledled Cymru i gael y dechrau gorau mewn bywyd drwy:

  1. Gefnogi darparwyr gofal blynyddoedd cynnar
  2. Cefnogi teuluoedd i gymryd rhan mewn chwarae
  3. Hyrwyddo gwaith Blynyddoedd Cynnar Cymru'n eang
  4. Cyfrannu ar weithredu polisi ar lefelau Cenedlaethol a Lleol
  5. Datblygu Partneriaethau
  6. Cynnal a datblygu llywodraethiant a rheolaeth sefydliadau
  7. Recriwtio a datblygu staff a gwirfoddolwyr
  8. Chwilio am, a rheoli, cyllid i gynnal ac ymestyn ein gwasanaethau

Sut ydyn ni'n gwneud hynny

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wastad wedi cefnogi rhieni a theuluoedd i gymryd rhan yn natblygiad eu plant.  Roedd hyn yn amcan craidd y sefydliad pan gafodd ei sefydlu ac rydyn ni'n dal i ddatblygu ffyrdd i sicrhau bob teuluoedd yn derbyn cefnogaeth o adeg geni a gydol eu blynyddoedd cynnar.

Rydyn ni'n credu, er mwyn rhoi'r cychwyn gorau i blant Cymru mewn bywyd, bod yn rhaid i ni ddarparu gwasanaethau sy'n hyrwyddo datblygiad plant ac yn cefnogi teuluoedd.

Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi aelodau drwy rannu gwybodaeth a darparu canllawiau, rydyn ni'n cefnogi ein haelodau i ddarparu rhaglenni ymyrraeth gynnar a gwasanaethau i deuluoedd, yn darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth o safon uchel i'n haelodau a hefyd drwy gynnig ein cynllun sicrwydd ansawdd achrededig ein hunain – Ansawdd i Bawb (QfA).   Fel elusen, rydyn ni'n gweithio ar y cyd â sefydliadau eraill gan gynnwys rhai blynyddoedd cynnar, addysg gofal plant, elusennau chwarae ac asiantaethau statudol, i ddarparu ein gwasanaethau, megis mynediad at ofal plant a darpariaeth chwarae fforddiadwy, hyblyg ac o ansawdd uchel.

…yn bennaf oll, rydyn ni yma i gynnig clust i wrando ac i gefnogi ein haelodau i gyrraedd eu hamcanion.

Dechreuodd y cyfan gyda llythyr…

Ym 1961 ysgrifennodd Belle Tuaey, mam ifanc yn byw yn Llundain gyda'i merch bedair blwydd oed, lythyr at y Guardian.

Memories of the Playgroup

Cwrdd â'r tîm

Rhyngom, mae gennym ni dros 245 o flynyddoedd o wasanaeth i Flynyddoedd Cynnar Cymru
Contact Us

Cydraddoldeb Hiliol

Mae ein gwerthoedd wedi'u seilio ar ddarparu'r cyd-destun i bob plentyn yng Nghymru gael y dechrau mwyaf cadarnhaol.

Race Equality

Cynllun Strategol

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn falch o rannu eu cynllun strategol wedi'i ddiweddaru

Child playing a wooden ring on a row of blocks

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)