Newyddion

parents and young children holding hands walking down the street
22 Mehefin 2022

Nid yw magu plant yn rhwydd bob amser; mae ymgyrch Magu Plant.

Young child using trajectory schema
14 Mehefin 2022

O enedigaeth, mae plant yn ail adrodd eu  gweithredoedd a’u hymddygiad (sgema). Er enghraifft, mae gafael, codi, sugno, rhoi yn y geg, chwifio a dyrnu i gyd yn sgemâu cynnar.

children in nursery setting
9 Mehefin 2022

Ar Dydd Mawrth, 7 Mehefin 2022 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu Cymru Gwrth-hiliol. I gefnogi hyn, cyhoeddodd Blynyddoedd Cynnar Cymru ei Datganiad Cydraddoldeb Hiliol hefyd.

Dod ag arweinwyr a darpar arweinwyr ynghyd i gefnogi, herio ac ysbrydoli arloesedd mewn ymarfer a ll
7 Mehefin 2022

Ar Ebrill 26ain, cynhaliodd Blynyddoedd Cynnar Cymru ei ail ddigwyddiad Rhwydwaith Arwain ac Ysbrydoli, gyda’r nod o gefnogi grŵp o gyfoedion sydd yn arweinyddion i ddatblygu eu lleoliadau a’u mannau blynyddoedd cynna

queens platinum jubilee logo
26 Mai 2022

Ym mis Chwefror, y Frenhines Elizabeth oedd y frenhines Brydeinig gyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm, sy'n nodi 70 mlynedd ar yr orsedd.

Early Years Wales Commonwealth Games Activity Pack
4 Mai 2022

PAROD, AROS, EWCH! Gyda Blynyddoedd Cynnar Cymru

Tudalennau

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)