Newyddion

childrens arms linking together to illustrate anti racist practice in Wales
20 July 2021

Dave Goodger, CEO has written the following blog to support the recommendations made in the BAME Contributions to Education and considering the practical steps that we can make in early years to contribute strong

children playing with parachute
9 June 2021

Rydyn ni â diddordeb mewn penodi Ymddiriedolwyr newydd ar Fwrdd ein Hymddiriedolwyr.  Drwy fod yn Ymddiriedolwr Blynyddoedd Cynnar Cymru, byddwch yn helpu i ffurfio ac yn cyfrannu at ein gwaith a'n cyfeiriad stra

care_inspectorate_wales_logo
25 Mai 2021

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi y bydd yn haws trefnu apwyntiad ar gyfer gwiriad prawf adnabod o 1 Gorffennaf 2021 ymlaen.

living_wage_foundation_logo
7 Mai 2021

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi achredu fel cyflogwr Cyflog Byw heddiw.

Darllenwch y datganiad i'r wasg yn llawn isod.

Music Licence
29 Ebrill 2021

Oes raid i mi gael trwydded i chwarae cerddoriaeth yn fy lleoliad?

child poverty income maximisation plan welsh government
24 Mawrth 2021

Mae Cynllun Gweithredu Tlodi Plant: Pwyslais ar Incwm yn nodi ein cynlluniau i sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt i helpu i gynyddu incwm eu cartref i'r eithaf.

Tudalennau

E-daflen Newyddion

Tanysgrifwch i'n e-daflen newyddion i gael y newyddion diweddaraf a'f cynigion arbenning yn eich mewnflech. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)