Newyddion

children playing with parachute
9 Mehefin 2021

Rydyn ni â diddordeb mewn penodi Ymddiriedolwyr newydd ar Fwrdd ein Hymddiriedolwyr.  Drwy fod yn Ymddiriedolwr Blynyddoedd Cynnar Cymru, byddwch yn helpu i ffurfio ac yn cyfrannu at ein gwaith a'n cyfeiriad stra

care_inspectorate_wales_logo
25 Mai 2021

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi y bydd yn haws trefnu apwyntiad ar gyfer gwiriad prawf adnabod o 1 Gorffennaf 2021 ymlaen.

living_wage_foundation_logo
7 Mai 2021

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi achredu fel cyflogwr Cyflog Byw heddiw.

Darllenwch y datganiad i'r wasg yn llawn isod.

Music Licence
29 Ebrill 2021

Oes raid i mi gael trwydded i chwarae cerddoriaeth yn fy lleoliad?

child poverty income maximisation plan welsh government
24 Mawrth 2021

Mae Cynllun Gweithredu Tlodi Plant: Pwyslais ar Incwm yn nodi ein cynlluniau i sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt i helpu i gynyddu incwm eu cartref i'r eithaf.

early years action group manifesto cover image
2 Mawrth 2021

Arbenigwyr yn galw am roi anghenion babanod a’r plant lleiaf wrth wraidd Llywodraeth nesaf Cymru

Tudalennau

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)