Newyddion

CWLWM Covid 19 Survey
20 Ionawr 2020

CWLWM yn croesawu’r ddeddf yn atal cosbi plant yn gorfforol

Logo
19 Rhagfyr 2019

Mae Llywodraeth Cymru’n cynnal adolygiad o’r rhaglenni a’r gwasanaethau ar draws y Llywodraeth er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr effaith fwyaf bosibl ar fywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw mewn tlodi.

Early Years Wales Logo
11 Rhagfyr 2019

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n falch o gyhoeddi penodi David Goodger fel ein Prif Weithredwr newydd.

Home Logo
19 Tachwedd 2019

Y 5 sefydliad sy’n cefnogi Blynyddoedd Cynnar yn y DU a’r Iwerddon yw: Plentyndod Cynnar Iwerddon, Blynyddoedd Cynnar, Cynghrair Blynyddoedd Cynnar, Blynyddoedd Cynnar yr Alban, Blynyddoedd Cynnar Cymru

SafeGuarding
13 Tachwedd 2019

Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru bellach yn fyw!

Early Years Wales Logo
23 Medi 2019

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio Grant Gofal Plant er mwyn helpu i greu llefydd gofal plant hyblyg ychwanegol ledled Cymru.

Tudalennau

E-daflen Newyddion

Tanysgrifwch i'n e-daflen newyddion i gael y newyddion diweddaraf a'f cynigion arbenning yn eich mewnflech. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)