Newyddion

Child playing a wooden ring on a row of blocks
11 Medi 2023

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn falch o rannu eu cynllun strategol wedi'i ddiweddaru

Children Painting
24 Awst 2023

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn falch o rannu'r gwerthusiad cychwynnol allanol o'r prosiect Dysgu Creadigol yn y Blynyddoedd Cynnar.

Baby wearing bright pink dungarees points to ear while surrounded by wooden toys
23 Awst 2023

Yn 2019, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i weithio tuag at fodel Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (a elwir yn gyffredin fel ECEC).

Cynnig Cymraeg logo
21 Awst 2023

Ym mis Gorffennaf, derbyniodd Blynyddoedd Cynnar Cymru gymeradwyaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg am ei Gynllun Datblygu'r Gymraeg a dderbyniwyd y Cynnig Cymraeg.

Child in blue coat and jeans playing hopscotch that has been drawn on the floor with chalk. Child is mid leap with his right foot in the air.
16 Awst 2023

Yn dilyn y newidiadau i'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir (SGC), cynhaliodd Blynyddoedd Cynnar Cymru ddigwyddiad i'n aelodau ym mis Gorffennaf

Baby in a yellow and white polka dot babygrow doing tummy time on colourful mats
10 Awst 2023

Dros y pedair blynedd diwethaf, Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi arwain prosiect a ariennir gan gronfa Iach ac Egnïol yn llwyddiannus i helpu i godi lefelau gweithgarwch yn blant blynyddoedd cynnar.

Tudalennau

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)