Newyddion

Costau Byw yn Effeithio'n Uniongyrchol ar Ddarparwyr Gofal Plant yng Nghymru
6 Hydref 2022

Roedd cyfarfod diweddar gyda Llywodraeth Cymru yn rhoi gyfle i Dave Goodger, Prif Swyddog Gweithredol gynrychioli eich barn ar effaith costau byw ar ein sector.

 

Early Years Wales logo
23 Medi 2022

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd prisiau ynni i fusnesau ac elusennau yn cael eu hamddiffyn tua hanner y cynnydd a ragwelir o hyd at 6 mis o fis Hydref.

Lleisiau'r Aelodau, newidiadau arfaethedig SGC: defnyddiwch eich llais!
21 July 2022

Ymunwch â ni i rannu eich barn ar y newidiadau arfaethedig i'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol gyda ni fel y gallwn wir adlewyrchu eich lleisiau yn ein hadborth i Lywodraeth Cymru.

family enjoying visit to castle in wales
1 July 2022

Education Minister, Jeremy Miles MS, has announced a formal consultation about the reform of the school year. 

parents and young children holding hands walking down the street
22 June 2022

Nid yw magu plant yn rhwydd bob amser; mae ymgyrch Magu Plant.

Young child using trajectory schema
14 June 2022

O enedigaeth, mae plant yn ail adrodd eu  gweithredoedd a’u hymddygiad (sgema). Er enghraifft, mae gafael, codi, sugno, rhoi yn y geg, chwifio a dyrnu i gyd yn sgemâu cynnar.

Tudalennau

E-daflen Newyddion

Tanysgrifwch i'n e-daflen newyddion i gael y newyddion diweddaraf a'f cynigion arbenning yn eich mewnflech. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)