Newyddion

children in nursery setting
9 June 2022

Ar Dydd Mawrth, 7 Mehefin 2022 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu Cymru Gwrth-hiliol. I gefnogi hyn, cyhoeddodd Blynyddoedd Cynnar Cymru ei Datganiad Cydraddoldeb Hiliol hefyd.

Dod ag arweinwyr a darpar arweinwyr ynghyd i gefnogi, herio ac ysbrydoli arloesedd mewn ymarfer a ll
7 June 2022

Ar Ebrill 26ain, cynhaliodd Blynyddoedd Cynnar Cymru ei ail ddigwyddiad Rhwydwaith Arwain ac Ysbrydoli, gyda’r nod o gefnogi grŵp o gyfoedion sydd yn arweinyddion i ddatblygu eu lleoliadau a’u mannau blynyddoedd cynna

queens platinum jubilee logo
26 Mai 2022

Ym mis Chwefror, y Frenhines Elizabeth oedd y frenhines Brydeinig gyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm, sy'n nodi 70 mlynedd ar yr orsedd.

Early Years Wales Commonwealth Games Activity Pack
4 Mai 2022

PAROD, AROS, EWCH! Gyda Blynyddoedd Cynnar Cymru

Ending physical punishment in Wales static ad
4 Mawrth 2022

Mae’r daflen ffeithiau isod wedi’i chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru i roi gwybodaeth am y newid yn y gyfraith ar 21 Mawrth 2022 i sefydliadau a phobl sy’n gweithio gyda, yn gwirfoddoli, neu’n gofalu am blant, y tu allan

Cynnig Gofal Plant Cymru
23 Chwefror 2022

This morning by Julie Morgan MS, Deputy Minister for Social Services announced that the hourly rate for childcare through the Offer will be increasing from £4.50 per hour to £5 per hour from April.

Tudalennau

E-daflen Newyddion

Tanysgrifwch i'n e-daflen newyddion i gael y newyddion diweddaraf a'f cynigion arbenning yn eich mewnflech. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)