Newyddion

Cynnig am ddim wedi'i ymestyn.
23 Ionawr 2023

Aelodaeth Blynyddoedd Cynnar Cymru 2023 -2024

Cynnig Gofal Plant Cymru
9 Ionawr 2023

Ydych chi'n ddarparwr Cynnig Gofal Plant Cymru?

 

picture is of welsh government logo
22 Rhagfyr 2022

Llythyr diolch i bob ymarferydd gofal plant a gwaith chwarae oddi wrth Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

image to promote creative learning in the early years project
14 Rhagfyr 2022

Gwahoddir 70 o leoliadau gofal plant o bob rhan o Gymru i ymuno â menter dysgu Creadigol newydd.

Costau Byw yn Effeithio'n Uniongyrchol ar Ddarparwyr Gofal Plant yng Nghymru
6 Hydref 2022

Roedd cyfarfod diweddar gyda Llywodraeth Cymru yn rhoi gyfle i Dave Goodger, Prif Swyddog Gweithredol gynrychioli eich barn ar effaith costau byw ar ein sector.

 

Early Years Wales logo
23 Medi 2022

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd prisiau ynni i fusnesau ac elusennau yn cael eu hamddiffyn tua hanner y cynnydd a ragwelir o hyd at 6 mis o fis Hydref.

Tudalennau

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)