Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi (DAH)

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg canlynol a thrwy wneud hynny byddwn yn cael eich cynnwys mewn raffl i ennill gwerth £100 o hyfforddiant ar gyfer eich lleoliad.

A pin highlighting a date on a calendar

Mae'r holl hyfforddiant a ddarperir yn cael ei fonitro a'i werthuso'n ofalus gan sicrhau ei fod o ansawdd uchel ac yn bodloni disgwyliadau Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Hoffem eich gwahodd i lunio dyfodol ein hyfforddiant.

Cymerwch 5 munud i gwblhau'r arolwg canlynol. Yn dilyn canlyniad yr ymgynghoriad, ein nod yw darparu rhaglen hyfforddi sy'n cynnig cyrsiau hyfforddi hygyrch ar draws yr aelodau.

Arolwg

Y dyddiad cau ar gyfer ymgynghori yw ddydd Llun 15 Ionawr.

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)