Dysgu Creadigol yn y Blynyddoedd Cynnar.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn falch o rannu'r gwerthusiad cychwynnol allanol o'r prosiect Dysgu Creadigol yn y Blynyddoedd Cynnar.

Children Painting

Mae'r prosiect hwn yn cael ei redeg ar y cyd gan Blynyddoedd Cynnar Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth Sefydliad Paul Hamlyn, a Llywodraeth Cymru.

Nod y prosiect oedd adeiladu ar y llwyddiannau y mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi'u cael gyda'r rhaglen Ysgolion Creadigol Arweiniol. Fe'i cynlluniwyd i archwilio effaith gweithio gydag ymarferwyr creadigol mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar ar ganfyddiad y staff o greadigrwydd, a gwella profiadau'r plant o greadigrwydd.

Gweithiodd pob prosiect mewn synergedd â'r cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir yng Nghymru, ac Arferion Meddwl Creadigol Celf Cymru i ymgorffori creadigrwydd i mewn i ymarfer bob dydd.

Fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad interim, mae'r prosiect eisoes wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar staff, ymarferwyr creadigol a phlant yn y lleoliadau a gymerodd ran ym mlwyddyn un.

Saesneg yn unig

"Rydym wrth ein bodd gyda'r cynnydd hyd yma gyda'r Rhaglen Dysgu Greadigol yn y Blynyddoedd Cynnar. Rhannodd y darparwyr a gymerodd ran ym mlwyddyn un eu straeon ym mis Gorffennaf eleni yn ein digwyddiadau rhannu, ac ym mhob achos, canfu'r staff, y plant a'r artistiaid fod y prosiectau'n eu galluogi i ddatblygu eu hymarfer, ac archwilio'r potensial enfawr ar gyfer defnydd beiddgar, peryglus ac atyniadol o arfer creadigol mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar gyda phlant. O weithio gydag offer, i archwilio cysylltiadau newydd â mannau awyr agored, creu gyda ffabrig, mosaigau, a thrwy adrodd straeon, a chyfleoedd symud dychmygus, dangosodd pob prosiect ansawdd eu gwaith gyda straeon ysbrydoledig am ddatblygiad eu staff, neu'r effaith gadarnhaol ar y plant.

Hoffem ddiolch i'r holl leoliadau ac artistiaid a fanteisiodd ar y cyfle i fod yn rhan o gynllun peilot blwyddyn un, roedd straeon pob un o'ch teithiau mor ddyrchafol. Edrychwn ymlaen at groesawu carfan newydd o leoliadau i flwyddyn 2, ac i barhau â'r berthynas â'n lleoliadau blwyddyn un yn y flwyddyn academaidd newydd"

- Dave Goodger, Prif Swyddog Gweithredol Blynyddoedd Cynnar Cymru

Bydd y cyfle i wneud cais i fod yn rhan o flwyddyn 2 y prosiect hwn yn agor ar 4 Medi 2023 ac yn parhau ar agor tan 4 Hydref.

I gael gwybod mwy am y cyfle, ymunwch â ni ar gyfer ein gweminar rhannu gwybodaeth ddydd Mawrth 19 Medi am 6:00yh. Bydd yr Aelodau'n cael eu diweddaru gyda mwy o wybodaeth wedi'u maes o law.

DS - I fod yn gymwys i gael mynediad i'r rhaglen mae'n rhaid i'ch lleoliad fod yn nid-ar-elw neu reoli'n wirfoddol, a'i ariannu i ddarparu addysg gynnar

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)