Newyddion

Welsh Government
2 Gorffennaf 2019

£29m o arian yr UE ar gyfer chwalu rhwystrau i gael gwaith

Logo
20 Mehefin 2019

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wrth ei bodd yn cyhoeddi y bydd yn derbyn Cyllid Iach a Bywiog gan Chwaraeon Cymru i ddarparu’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar

Welsh Government
13 Mawrth 2019

Astudiaeth Genedlaethol ar Weithrediad y Cyfnod Sylfaen

 

Logo
12 Mawrth 2019

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn fwy na dim ond newid enw a chael logo newydd 

Logo
12 Mawrth 2019

Mae newid ein henw yn dangos beth ydyn ni a beth ydyn ni’n ei wneud, fel y dywedodd un o’n Hymddiriedolwyr “rydyn ni’n gwneud yn union beth ydyn ni’n ddweud ein bod ni’n ei wneud!”

WeCare
11 Mawrth 2019

Ymgyrch cenedlaethol dwyieithog, aml gyfrwng yw Gofalwn Cymru wedi ei ddatblygu gan Ofal Cymdeithasol Cymru mewn cydweithrediad â sefydliadau cenedlaethol a lleol sy’n rhan o’r wahanol agweddau o ofal cymdeithasol, y

Tudalennau

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)