Blynyddoedd Cynnar Cymru yn derbyn Cymeradwyaeth Cynllun Datblygu'r Gymraeg

Ym mis Gorffennaf, derbyniodd Blynyddoedd Cynnar Cymru gymeradwyaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg am ei Gynllun Datblygu'r Gymraeg a dderbyniwyd y Cynnig Cymraeg.

Cynnig Cymraeg logo

Cynnig Cymraeg - Y Cynnig Cymraeg yw'r marc ansawdd sy'n cydnabod ymrwymiad Blynyddoedd Cynnar Cymru tuag at gynnig gwasanaethau Cymraeg; bodloni'r safonau a amlinellwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae cyflawni Cynnig Cymraeg yn golygu ein bod yn cael ein cydnabod ac yn ymrwymedig i:

  • Bydd aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru yn derbyn copi caled o Smalltalk, ein cylchgrawn lliw dwyieithog, yn llawn erthyglau i'ch ysbrydoli i wreiddio ymarfer o ansawdd uchel. Hefyd ar gael fel cylchgrawn digidol drwy ein siop ar-lein
  • Gallwch lywio ein gwefan gyfan drwy'r Gymraeg, lle byddwch yn cynnal adnoddau i gefnogi eich gwaith yn y blynyddoedd cynnar, gan gynnwys adnoddau i gefnogi datblygiad y Gymraeg.
  • Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn Gymraeg neu Saesneg a rhoddir gwasanaeth o safon gyfartal yn y ddwy iaith.
  • Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Bydd pob hysbyseb swydd a disgrifiad swydd yn nodi a yw'r Gymraeg yn sgil hanfodol neu ddymunol. Lle bo hynny'n hanfodol, y gofyniad lleiaf yw lefel 3 (Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd), lle dymunol, bydd y recriwt yn cael ei gefnogi i gaffael lefel 3 dros gyfnod penodol
  • Gallwch lawrlwytho a/neu brynu ein holl gyhoeddiadau yn ddwyieithog neu yn Gymraeg.
  • Rydym yn defnyddio adnoddau Cymraeg Gwaith i'ch galluogi i adnabod siaradwyr Cymraeg o fewn y sefydliad, yn ddigidol ac yn bersonol.
AtodiadMaint
PDF icon Llythyr Cymeradwyo (dwyieithog)592.78 KB
Ein Cynnig Cymraeg (dwyieithog)

Fel gyda phob gwobr ansawdd sector, bydd camau ychwanegol i barhau i wella'r defnydd o'r iaith yn ein gwaith, ond am y tro, byddwn yn dathlu llwyddiant cyflawni'r gydnabyddiaeth hon a byddwn yn arddangos y logo gyda balchder.

Os hoffech gael gwybod mwy am ein Cynnig Cymraeg a'n gwasanaethau Cymraeg parhaus i'r cyhoedd a'n haelodau

Cysylltwch [email protected]

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)