Blynyddoedd Cynnar Cymru Cynllun Strategol

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn falch o rannu eu cynllun strategol wedi'i ddiweddaru

Child playing a wooden ring on a row of blocks

Bydd y cynllun hwn, a lansiwyd ym mis Ebrill 2023, yn cwmpasu cyfnod o dair blynedd sy'n para hyd at ddiwedd 2026. Cafodd y cyhoeddiad ei ohirio ychydig gan benderfyniad Llywodraeth Cymru i ail-enwi Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar i Chwarae, Dysgu a Gofal Plentyndod Cynnar (ECPLC, a elwid gynt yn ECEC).

Mae ein strategaeth yn adeiladu ar ein sylfaen fel sefydliad aelodaeth rhieni a gofal plant. Mae'n parhau i fod yn wir i wreiddiau'r sefydliad sy'n eirioli dros brofiadau blynyddoedd cynnar o'r ansawdd uchaf a gynlluniwyd i sicrhau bod gan bob plentyn y sylfaen i chwarae, dysgu a datblygu tuag at eu potensial llawn.

'Wrth ddiweddaru ein strategaeth, gwnaethom fyfyrio ar yr hyn a wnawn yn dda a lle y gallwn ddatblygu a gwella ein cynnig i aelodau a'n hystod o wasanaethau. Mae ein cynllun strategol yn cydnabod pwysigrwydd y bobl sy'n darparu'r profiadau deniadol sydd eu hangen ar blant; yr adnoddau a'r rhannu gwybodaeth sy'n helpu i greu a hyrwyddo ansawdd uchel yn y blynyddoedd cynnar; a'r polisïau a'r cymorth ymarferol sy'n galluogi'r sector a rhieni i sicrhau bod anghenion datblygiadol plant yn cael eu diwallu'n briodol. Rydym yn edrych ymlaen at ddangos ein perfformiad yn erbyn yr holl amcanion a rennir yn y ddogfen a pharhau i ddarparu gwasanaeth eithriadol i'n holl aelodau.'

- David Goodger, CEO Early Years Wales

AtodiadMaint
PDF icon Cynllun Strategol 2023 - 202617.49 MB

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)