Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn galw am ddiogelu sector y blynyddoedd cynnar rhag codiadau mewn prisiau ynni

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd prisiau ynni i fusnesau ac elusennau yn cael eu hamddiffyn tua hanner y cynnydd a ragwelir o hyd at 6 mis o fis Hydref. https://www.bbc.co.uk/news/business-62969427

Early Years Wales logo

Gyda'r gefnogaeth arfaethedig i'w hadolygu wedi 6 mis, ac opsiwn i ymestyn cefnogaeth i "fusnesau bregus", mae yna groeso i hyn cyn belled ag y mae'n mynd.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Dave Goodger, 'Byddai Blynyddoed Cynnar Cymru yn hoffi gweld sector y blynyddoedd cynnar yn cael ei ddiogelu drwy'r cyfnod hwn o gynnydd heriol mewn prisiau.

Does dim amau fod y sector, ers y cyfnod clo Covid-19 cyntaf, wedi wynebu mwy o bwysau ariannol a nifer o heriau parhad busnesau.

Gyda chostau cynyddol, cynnydd cyfyngedig yng nghyllid y Llywodraeth, a heb ddymuno trosglwyddo cynnydd graddol mewn ffioedd rhieni, rydym yn pryderu am ansicrwydd statws y sector gofal plant a'u costau biliau cyfleustodau ymhen 3 neu 6 mis. Rydym yn credu y byddai ymestyn mesurau amddiffyn biliau yn unol â'r llinell amser ar gyfer diogelu biliau cyfleustodau cartrefi (tan 2024) yn gam cefnogol gan Lywodraeth San Steffan.

Byddai'r lefel hon o gefnogaeth i'r sector gofal plant yn dangos cefnogaeth Lywodraethol i fusnesau ac elusennau gofal plant a blynyddoedd cynnar; sector sy'n darparu gwasanaethau hanfodol i blant ac sy'n cefnogi'r economi ehangach drwy helpu rhieni sy'n gweithio gyda'u hanghenion gofal plant.'

 

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)