Cynnig am ddim wedi'i ymestyn.

Aelodaeth Blynyddoedd Cynnar Cymru 2023 -2024

Cynnig am ddim wedi'i ymestyn.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, rydym wedi llwyddo i wneud ein haelodaeth yn rhydd i bob aelod i helpu i gefnogi'r sector yn ystod yr heriau sy'n gysylltiedig â Covid.

Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr wedi penderfynu ymestyn y cynnig aelodaeth am ddim ar gyfer 2023 - 2024 mewn ymateb i'r cynnydd cyflym mewn pwysau ariannol sy'n gysylltiedig â chwyddiant a chostau cyfleustodau.

Mae hyn yn golygu y byddwch yn parhau i gael mynediad llawn i'n cefnogaeth a'n buddion hyd at 31 Mawrth 2024 heb unrhyw gost. 

Rydym yn buddsoddi yn eich aelodaeth gan ddefnyddio ein cronfeydd ariannol i gefnogi eich lleoliad a'ch staff yn 2023 - 2024.

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)