Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru, a gynhelir yn flynyddol ers 2019, wedi'u cynllunio i gydnabod arfer rhagorol mewn gofal plant blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Early Years Wales Awards

Credwn fod y sector gofal plant yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol a pharhaol i blant a'n nod yw cydnabod rhagoriaeth, hyrwyddo effaith y gwaith rydych chi a'ch cydweithwyr yn ei wneud, a chodi proffil y sector

Slideshow of Early Years Wales Awards 2023


Ein Gwobrau yn 2023, a gynhelir yng Ngwesty'r Marriott yng Nghaerdydd ac a gynhelir ar y cyd â'n cynhadledd flynyddol ar gael i'w hadolygu yma.

Bydd ein Cynhadledd a'n Gwobrau Blynyddol 2024 yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd, gyda lleoliadau ar y rhestr fer yn cael cynnig presenoldeb am ddim am y diwrnod. Bydd ein categorïau ar gyfer 2024 yn cael eu cyhoeddi yn fuan, ac yn cynnwys;

  • Lleoliad y flwyddyn
  • Defnydd  mannau awyr agored
  • Rhiant, babi, plentyn bach a rhyngweithio cymunedol
  • Gwarchodwr plant
  • Arloesedd

(DS - manylion llawn i'w cyhoeddi ar gyfer pob categori yn fuan!)

Bydd y ffenestr ymgeisio ar agor rhwng mis Hydref (w/d 9.10.2023) a Rhagfyr. Mae ein panel eisiau cydnabod eich gwaith a'ch annog i rannu'r gwaith gwych rydych chi'n ei wneud yn eich darpariaeth.

Os oes gennych rywbeth rydych chi'n falch amdano sy'n gysylltiedig â'r pynciau uchod, gwnewch gais.

Gallwch hefyd siarad â'ch timau rhanbarthol am fwy o wybodaeth am y gwobrau, y prosesau ymgeisio a sut i ddangos eich darpariaeth ar ei orau.

Sut i ymgeisio

Darganfod sut i ymgeisio yng Ngwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Early Years Wales Awards

Categorïau

Darllenwch am ein categorïau yma.

Early Years Wales Awards

Nawdd

Dangoswch eich cefnogaeth i’r sector Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar trwy noddi Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru

Sponsorship

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y gwobrau neu eisiau gwybod sut i noddi digwyddiad

Early Years Wales logo on a big blur banner

Enillwyr y gorffennol

Darllenwch am ein enillwyr blaenorol.

Winner of an award stands with hands on face, delighted with shock

Seremonïau blaenorol

Edrychwch ar ein seremonïau gwobrwyo blaenorol

Early Years Wales Awards

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)