Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru

Croeso i dudalen gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru.  Wedi’u cynnal yn flynyddol ers 2019, bwriad Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw rhoi clod i angerdd ac ymroddiad ein haelodau yn y sector gofal plant yng Nghymru.

Early Years Wales Awards
Early Years Wales Awards

Rydyn ni’n credu fod ein haelodau’n arwain y ffordd wrth osod safonau i bawb yn ein diwydiant - dyma eich cyfle chi i gael eich cydnabod a’ch dathlu.

Bydd ein henillwyr yn cael eu dewis gan banel o feirniaid arbenigol sy’n cynrychioli sefydliadau yn y sector.  Bydd gan y beirniaid yr wybodaeth a'r profiad i asesu pob enwebiad yn unol â'i amcanion.

Rhaid i ymgeiswyr cytuno â’r telerau ac amodau llawn.

Telerau ac amodau

Mae Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru yn ôl yn 2023 a gyda fformat newydd sbon!

Mae'n bleser gan Blynyddoedd Cynnar Cymru roi gwahoddiad i aelodau i ymuno â ni ar gyfer dathliad o'r Sector Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru wrth i ni hyrwyddo'r angerdd a'r ymroddiad a ddaw yn sgil ein haelodau i'r sector gofal plant yng Nghymru.

Gan gyfuno ein gwobrau blynyddol gyda rhaglen gyffrous o rai gwesteion arbennig iawn mae cynhadledd Blynyddoedd Cynnar Cymru yn gyfle perffaith i ymarferwyr ddod at ei gilydd i rwydweithio a chael eu hysbrydoli.

Tocynnau Cynnig Cynnar: Gan gyfuno ein gwobrau blynyddol gyda rhaglen gyffrous o rai gwesteion arbennig iawn mae cynhadledd Blynyddoedd Cynnar Cymru yn gyfle perffaith i ymarferwyr ddod at ei gilydd i rwydweithio a chael eu hysbrydoli. Tan 4yp ddydd Gwener, 3ydd Chwefror .

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Sut i ymgeisio

Darganfod sut i ymgeisio yng Ngwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Early Years Wales Awards

Nawdd

Dangoswch eich cefnogaeth i’r sector Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar trwy noddi Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru

Early Years Wales Awards

Categorïau

Darllenwch am ein categorïau yma.

Early Years Wales Awards

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y gwobrau neu eisiau gwybod sut i noddi digwyddiad

Early Years Wales Awards

Gwyliwch Gwobrau 2021

Edrychwch ar ein seremoni gwobrwyo a gynhaliwyd yn rhithiol fis Rhagfyr 2021.

Early Years Wales Awards

Enillwyr y gorffennol

Darllenwch am ein enillwyr blaenorol.

Early Years Wales Awards

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)