Sut i ymgeisio

Darganfod sut i ymgeisio yng Ngwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Early Years Wales Awards

 Mae ein panel eisiau cydnabod eich gwaith a'ch annog i rannu'r gwaith gwych rydych chi'n ei wneud yn eich darpariaeth.

Ar gyfer pob categori dyfarnu fe welwch ganllaw defnyddiol ar yr hyn y mae'r panel yn chwilio amdano a bydd gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth i gefnogi eich cais, gallai hyn gynnwys:

  • Ffurflen gais wedi'i chwblhau
  • Datganiad Ysgrifenedig  6 ochr A4 (ffont o leiaf 10)
  • Copïau o'r adroddiadau arolygu diweddaraf (os yw'n berthnasol)
  • Adroddiad ansawdd y gofal diweddaraf (os yw'n berthnasol)
  • Adborth gan rieni a gweithwyr proffesiynol plant
  • Tystebau
  • Hyd at 6 lluniau
  • Copi o bolisïau sy'n ymwneud â'r amgylchedd (Y Byd Tu Allan)
  • Cynllun awyr agored (Y Byd Tu Allan)
  • Tystiolaeth o unrhyw ddyfarniad arall (Y Byd Tu Allan)

Gallwch hefyd siarad â'ch timau rhanbarthol am fwy o wybodaeth am y gwobrau, y prosesau ymgeisio a sut i ddangos eich darpariaeth ar ei orau.Gallwch hefyd siarad â'ch timau rhanbarthol am fwy o wybodaeth am y gwobrau, y prosesau ymgeisio a sut i ddangos eich darpariaeth ar ei orau.

Bydd y ffenestr ymgeisio ar agor tan 5yp, 9fed Rhagfyr 2023

Rhaid i ymgeiswyr cytuno â'r telerau ac amodau llawn.

Telerau ac amodau I Polisi Preifatrwydd

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)