Sut i ymgeisio

Darganfod sut i ymgeisio yng Ngwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Early Years Wales Awards
Early Years Wales Awards

Bwriad Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw rhoi clod i angerdd ac ymroddiad ein haelodau yn y sector blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae yng Nghymru.

Rydyn ni’n credu fod ein haelodau’n arwain y ffordd wrth osod safonau i bawb yn ein diwydiant - dyma eich cyfle chi i gael eich cydnabod a’ch dathlu.

Am restr fanwl o’n categorïau, ewch ar ein tudalen gategorïau.

Rhaid i ymgeiswyr cytuno â’r telerau ac amodau llawn.

Telerau ac amodau

Gyflwyno eich enwebiad

Y dyddiad olaf ar gyfer enwebiadau yw: 5pm, 9fed o Chwefror

  1. Gwnewch yn siŵr erbyn pa amser a’r dyddiad mae’n rhaid i geisiadau fod i mewn. Rhowch ddigon o amser i chi’ch hun rhag ofn y bydd technoleg yn eich gadael i lawr.
  2. Darllenwch y telerau a’r amodau’n ac disgrifiadau categori ofalus
  3. Darllenwch yn ofalus y cwestiynau mae'n rhaid i chi eu hateb cyn dechrau llenwi’r ffurflen gais. Dechreuwch ar ffurf drafft.
  4. Gwiriwch nifer eich geiriau (400 i bob ateb).
  5. Casglwch eich holl dystiolaeth at ei gilydd cyn dechrau
  6. Cadwch eich atebion yn syml.
  7. Peidiwch â bod ofn sôn wrthym amdanoch eich lleoliad, siaradwch o’r galon.
  8. Darllenwch bopeth yn ofalus, gofynnwch i rywun niwtral edrych dros eich cais.

Unrhyw ymholiadau? Gallwn eich helpu os ydych angen eglurhad neu os oes unrhyw anawsterau technegol gydag e-bost: [email protected].

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)