Cwlwm

Mae Cwlwm yn cefnogi Llywodraeth Cymru i sicrhau fod teuluoedd ledled Cymru'n gallu cael gofal plant o ansawdd, sy'n fforddiadwy ac yn darparu atebion arloesol i greu gofal plant a chyfleoedd chwarae hyblyg i gyfarfod ag anghenion rheini a'u teuluoedd.

Cwlwm

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru'n falch o weithio mewn partneriaeth gyda'r pedwar sefydliad arweiniol gofal plant arall yng Nghymru er mwyn darparu gwasanaeth cyfun, dwyieithog, a fydd yn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i blant a theuluoedd ledled Cymru, partneriaeth sy'n cael ei galw'n Cwlwm (Childcare Wales Learning and Working Mutually Gofal Plant Cymru'n Dysgu a Gweithio ar y Cyd).

Mae Cwlwm yn cefnogi Llywodraeth Cymru i sicrhau fod teuluoedd ledled Cymru'n gallu cael gofal plant o ansawdd, sy'n fforddiadwy ac yn darparu atebion arloesol i greu gofal plant a chyfleoedd chwarae hyblyg i gyfarfod ag anghenion rheini a'u teuluoedd

Partneriaid Cwlwm yw:
  • Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs
  • Blynyddoedd Cynnar Cymru
  • Mudiad Meithrin
  • National Day Nurseries Association Cymru (NDNA Cymru)
  • Cymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar (PACEY Cymru)

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)