Cwrdd â'r tîm

Rhyngom, mae gennym ni dros 245 o flynyddoedd o wasanaeth i Flynyddoedd Cynnar Cymru … yn amrywio o 27 mlynedd i ddim ond ychydig fisoedd! Does dim llawer nad ydyn ni'n ei wybod am y sector Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.

Contact Us

Mae ein staff, profiadol ac wedi'u hyfforddi'n rhagorol, yma i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i'n haelodau ac i unigolion sydd â diddordeb mewn, yn cael eu cyflogi yn, neu sy'n gwirfoddoli yn y sector gofal plant.

Beth bynnag yw eich ymholiad, rydyn ni yma i'ch helpu. Os ydych chi angen cyngor sy'n benodol i'ch rhanbarth neu i'ch aelodaeth neu eisiau siarad gyda'n tîm cyllid, mae rhestr o fanylion cyswllt aelodau'n tîm isod. Neu gallwch ffonio ein llinell gymorth genedlaethol: 029 2045 1242 neu e-bostio: [email protected]

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

David Goodger
Prif Swyddog Gweithredol

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07818 404222

 

Lisa McMullen
Rheolwr Cyllid

Julie Powell
Rheolwr Datblygu Pobl a Dysgu

Ffôn: 029 2045 1242Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07399 697641

Maggie Kelly
Rheolwr Datblygu Cenedlaethol

Moya Williams
Rheolwr Gogledd Cymru

Ffôn: 01745 530111
Sym: 07969 615340
Ffôn: 01745 530111
Sym: 07969 615385

 

Andrea Wright
Rheolwr De Cymru

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07557 439064

Dawn Naylor
Gweinyddwr Aelodaeth

Elizabeth Jones
Cynorthwywr Cyllid

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07377 970047

Ffôn: 029 2045 1242

Charlotte Davies
Cynlynydd Cyfathrebu a Marchnata

Claire Thomas
Cydlynydd Sicrwydd Ansawdd

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07875 750328
Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07581 630974

 

Kelcie Stacey
Swyddog Datblygu'r Cyfnod Sylfaen

Sue Jones
Swyddog Datblygu Llywodraethu

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07983 468552
Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07788 313845

Matt Anthony
Arweinydd Prosiect Cymraeg

Siobhan Chambers
Swyddog Datblygu'r Iaith Gymraeg

Ffôn: 02920 451242
Sym: 07974 294010
Ffôn: 01745 530111
Sym: 07814 832652

 

Kaycie Millwater
Gweithiwr Cymorth i'r Gymraeg

Ffôn: 02920 451242
Sym: 07940 289107


Elaine McCulloch
Gweithiwr Datblygu 
(Sir y Fflint)
 

Natalie Hajbok
Gweithiwr Datblygu
Gogledd-Orllewin

Sym: 07875 568026Sym: 07790 460354

Melanie Williams
Gweithiwr Datblygu - Ceredigion
Cefnogaeth Ganolog


Donna Thomas
Gweithiwr Datblygu - Abertawe /
Cydlynydd Cymorth Canolog - Gorllewin Cymru

 

Ffôn: 01792 781108
Sym: 07983 468470
Ffôn: 01792 781108
Sym: 07557 439065

 

Karen Coe
Cydlynydd Cymorth Canolog

Deb Knight-Davis
Gweithiwr Datblygu
(Sir Fynw)

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07538 886784
Ffôn: 01633 271528
Sym: 07583 171632

 

Emily James
Swyddog Cymorth Blynyddoedd Cynnar Actif Cymru

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07946 872390

 

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)