Cwrdd â’r tîm

Rhyngom, mae gennym ni dros 245 o flynyddoedd o wasanaeth i Flynyddoedd Cynnar Cymru … yn amrywio o 27 mlynedd i ddim ond ychydig fisoedd! Does dim llawer nad ydyn ni’n ei wybod am y sector Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.

Contact Us

Mae ein staff, profiadol ac wedi’u hyfforddi’n rhagorol, yma i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i’n haelodau ac i unigolion sydd â diddordeb mewn, yn cael eu cyflogi yn, neu sy’n gwirfoddoli yn y sector gofal plant.

Beth bynnag yw eich ymholiad, rydyn ni yma i’ch helpu. Os ydych chi angen cyngor sy’n benodol i’ch rhanbarth neu i’ch aelodaeth neu eisiau siarad gyda’n tîm cyllid, mae rhestr o fanylion cyswllt aelodau’n tîm isod. Neu gallwch ffonio ein llinell gymorth genedlaethol: 029 2045 1242 neu e-bostio: [email protected]

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

David Goodger
Prif Swyddog Gweithredol

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07818 404222

 

Julie Besley
Cymhorthydd Personol
i’r Prif Swyddog Gweithredol
a Rheolwr Swyddfa

Lisa McMullen
Rheolwr Cyllid

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07557 439060
Ffôn: 029 2045 1242

 

Julie Powell
Rheolwr Datblygu Pobl a Dysgu

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07399 697641

Maggie Kelly
Rheolwr Datblygu Cenedlaethol

Moya Williams
Rheolwr Gogledd Cymru

Ffôn: 01745 530111
Sym: 07969 615340
Ffôn: 01745 530111
Sym: 07969 615385

 

Elaine Jones
Rheolwr Gorllewin Cymru

Andrea Wright
Rheolwr De Cymru

Ffôn: 01792 781108
Sym: 07557 439067
Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07557 439064

Dawn Naylor
Gweinyddwr Aelodaeth

Elizabeth Jones
Cynorthwywr Cyllid

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07377 970047
 
Ffôn: 029 2045 1242

Charlotte Davies
Cynlynydd Cyfathrebu a Marchnata

Claire Thomas
Cydlynydd Sicrwydd Ansawdd

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07875 750328
Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07581 630974

 

Kelcie Stacey
Swyddog Datblygu'r Cyfnod Sylfaen

Sue Jones
Swyddog Datblygu Llywodraethu

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07983 468552
Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07788 313845

 

Matt Anthony
Arweinydd Prosiect Cymraeg

Siobhan Chambers
Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg

Ffôn: 01745 530111
Sym: 07974 294010
Ffôn: 01745 530111
Sym: 07814 832652

Elaine McCulloch
Gweithiwr Datblygu 
(Sir y Fflint)
 
Jackie Dines
Cydlynydd Cefnogi
Anghenion Ychwanegol
(Sir y Fflint)
Sym: 07875 568026Sym: 07875 568023

 

Kate Lyons
Cydlynydd Cymorth Canolog -
Gogledd Cymru 

Ffôn: 01745 530111
Sym: 07790 460354

 

Melanie Williams
Gweithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog


Donna Thomas
Gweithiwr Datblygu - Abertawe /
Cydlynydd Cymorth Canolog - Gorllewin Cymru

 

Ffôn: 01792 781108
Sym: 07983 468470
Ffôn: 01792 781108
Sym: 07557 439065

 

Claire Bell
Gweithiwr Datblygu
(Casnewydd)

Deb Knight-Davis
Gweithiwr Datblygu
(Casnewydd & Sir Fynw)

Ffôn: 01633 271528
Sym: 07875 568038
Ffôn: 01633 271528
Sym: 07583 171632

 

Jane Williams
Cydlynydd Cefnogi Anghenion
Ychwanegol (Casnewydd)

 

Karen Coe
Cydlynydd Cymorth Canolog
 

Ffôn: 01633 271528
Sym: 07875 568036

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07538 886784

 

Emily James
Swyddog Cymorth Blynyddoedd Cynnar Actif Cymru

Ffôn: 029 2045 1242
Sym: 07946 872390

 

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)