smalltalk - mae eich barn yn bwysig

Rydyn ni'n falch iawn ein bod ni wedi cyfieithu smalltalk i'r Gymraeg am y tro cyntaf erioed, a byddem ni wrth ein bodd yn cael gwybod beth yw eich barn chi?

Smalltalk Covers

smalltalk yw cylchgrawn chi ac mae bob amser wedi'i ysgrifennu gyda chi mewn golwg.

Felly byddem yn gwerthfawrogi pe gallech sbario 5 munud rhwng nawr a dydd Gwener 21ain Awst i gwblhau ein harolwg byr iawn isod. Nod yr arolwg yw darganfod beth yw eich barn am newidiadau diweddar a wnaed i'r cylchgrawn a'ch meddyliau yn gyffredinol.

Dadlwythwch eich copi isod

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)