Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynnyd mewn cyllid addysg o fewn cynnig gofal plant.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn falch iawn o glywed y cyhoeddiad I gynyddu cyllid I’r sector nas gynhelir ar gyfer addysg gynnar, gan galluogi awdurdodau lleol I alinio’r cyllid â’r gyfradd Cynnig Gofal Plant (£4.50).

foundation phase

Ynghyd â phartneriaid Cwlwm, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi bod yn galw am adolygiad o’r cyllid addysg gynnar ers cryn amser ac rydym yn falch o dderbyn y newyddion cadarnhaol hyn.

Dywedodd y datganiad ysgrifenedig gan Kirsty Williams MS a Julie Morgan MS ‘Bydd y cyllid hwn yn helpu i roi mwy o ganlyniadwyedd i’r sector. Credwn fod hyn yn arbennig o bwysig ar ôl y flwyddyn 2020 lle mae rôl y sector wedi bod yn gwbl hanfodol yn ein brwydr yn erbyn y pandemig ac wrth gefnogi ein plant a’n gweithwyr beirniadol’. Ac ni allem cytuno mwy, mae ymateb ein aelodau i heriau’r pandemig wedi bod yn rhagorol ac rydym yn falch o darllen gydnabyddiaeth hon gan y Gweinidogion heddiw.

Dave Goodger, CEO

Datganiad Ysgrifenedig

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)