Blynyddoedd Cynnar Cymru Rhwydwaith Arwain ac Ysbrydoli - dod ag arweinwyr a darpar arweinwyr ynghyd

Ar Ebrill 26ain, cynhaliodd Blynyddoedd Cynnar Cymru ei ail ddigwyddiad Rhwydwaith Arwain ac Ysbrydoli, gyda’r nod o gefnogi grŵp o gyfoedion sydd yn arweinyddion i ddatblygu eu lleoliadau a’u mannau blynyddoedd cynnar yn lleoedd sy’n rhagori.

Dod ag arweinwyr a darpar arweinwyr ynghyd i gefnogi, herio ac ysbrydoli arloesedd mewn ymarfer a ll

Arweiniwyd y cyfarfod gan Glenda Dudley a Wendy Thomas o’r Bartneriaeth Dysgu Cymru, a darparwyd mewnwelediad arbennig i’r cwricwlwm yng Nghymru. Roedd y cyfarfod hwn yn gyfle gwych i arweinwyr archwilio rhai o'r heriau a'r cyfleoedd sy’n bodoli; yn ogystal â chael trafodaethau a fydd yn eu galluogi i Arwain a rheoli newid yn llwyddiannus yn eu timau. Roedd gwybodaeth arbenigol a dealltwriaeth Wendy a Glenda o’r newidiadau hanfodol i gynllunio, yn sail ar gyfer sgyrsiau diddorol iawn, a chefnogwyd y cyfranogwyr i ystyried ffyrdd y gall yr oedolyn sy’n galluogi, a’r amgylchedd effeithiol, gyfrannu at lwyddiant y cwricwlwm newydd. Drwy ddefnyddio arddull addysgegol, rhoddir amser i gyfranogwyr adeiladu, cydweithio, integreiddio, ystyried ac ymgysylltu â syniadau mewn ffordd weithredol, yn hytrach nag eistedd a gwrando yn unig.

Caiff pob cyfarfod ei arwain gan y Bartneriaeth Dysgu Cymru a chynhelir y cyfarfodydd ar-lein. Mae amser o hyd i ymuno â’r cyfarfodydd Touchpoint canlynol ac i roi mewnbwn ynghylch pynciau cyfarfodydd i ddod, gan y caiff rhain eu penderfynu yn seiliedig ar fewnbwn deinamig ac ymatebol gan fynychwyr, gan ganiatáu i’r sesiynau ddiwallu anghenion y mynychwyr a chefnogi eu hymarfer.

Am fwy o wybodaeth, a sgwrs anffurfiol i drafod os yw’r cyfarfodydd hyn yn addas i chi, plis anfonwch ebost at:

Touchpoint 3

  • Mehefin 14eg 2022

Touchpoint 4

  • Gorfennaf 14eg 2022

Touchpoint 5

  • Medi 14eg 2022

Touchpoint 6

  • Tachwedd 24ain 2022

Touchpoint 7

  • Ionawr 18fed 2023

Mae Rhwydwaith Arwain ac Ysbrydoli Blynyddoedd Cynnar Cymru yn rhad ac am ddim i bob aelod fod yn rhan ohono.

Ddim yn aelod, ddim yn broblem! Mae aelodaeth AM DDIM ar hyn o bryd. I ddarganfod mwy ewch i: https://www.earlyyears.wales/cy/aelodaeth

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)