Category: 

Sgemâu - Schemas adnodd

SAMPL

Mae'r adnodd hwn yn unigryw i aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru. Ddim yn aelod? edrychwch ar ein tudalen aelodaeth am restr lawn o fuddion aelodaeth. Mae aelodaeth AM DDIM ar hyn o bryd!

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch i gael mynediad i'r pecynnau. Mae gan bob aelod gyfrifon ar-lein, dim ond gofyn am gyfrinair newydd drwy nodi'r e-bost rydych chi wedi'i roi i ni i gael mynediad i'ch cyfrif am y tro cyntaf.

O'u geni, mae plant yn ailadrodd eu gweithredoedd a'u hymddygiad (sgema). Er enghraifft, mae gafael, codi, sugno, cegau, chwifio a churo i gyd yn sgemas cynnar.

Mae'r llyfr hwn a ysgrifennwyd gan Stella Louis ac a gyhoeddwyd gan y Blynyddoedd Cynnar cymru yn ganllaw defnyddiol i arsylwi sgemas a bydd yn helpu rhieni a gofalwyr i adnabod sgema plentyn a'r hyn a elwir.

Gall aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru nawr lawrlwytho'r adnodd hwn am DDIM... dim ond ychwanegu at y cart

Gweler hefyd: https://www.earlyyears.wales/en/news/blog-schemas

Sampl yn unig - Mewn gofnodwch i fynd at y pecynnau.

£0.00