Stopio Cosbi Corfforol yng Nghymru: taflen wybodaeth ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phlant, y tu allan i addysg a gofal plant ffurfiol

Mae’r daflen ffeithiau isod wedi’i chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru i roi gwybodaeth am y newid yn y gyfraith ar 21 Mawrth 2022 i sefydliadau a phobl sy’n gweithio gyda, yn gwirfoddoli, neu’n gofalu am blant, y tu allan i addysg ffurfiol a gofal plant.

Ending physical punishment in Wales static ad

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)