Cymwysterau ac ariannu: Canllaw lleoliad gwaith

Mae cyfleoedd lleoliad gwaith yn bwysig i'n helpu i ddatblygu ac ysgogi gweithlu'r dyfodol.

work experience employer resource pack

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi gweithio gydag ystod eang o bartneriaid i ddatblygu Canllaw Lleoliad Gwaith - mae hwn yn adnodd sydd wedi'i gynllunio i helpu cyflogwyr, dysgwyr a darparwyr dysgu i gael y gorau o'r lleoliadau gwaith a sicrhau eu bod yn werthfawr ac yn rhoi boddhad i bawb sy'n cymryd rhan.

 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y Canllaw Lleoliad Gwaith newydd yma:

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)