ADRODDIAD: Ein Gwaith yn Ystod y Pandemig (Mawrth 2020 – Medi 2021)

Heb os, mae unrhyw un sy’n edrych yn ôl dros y flwyddyn ddiwethaf yn gweld mwy o’r pandemig na dim arall, a’r effaith mae hynny wedi’i gael ar bobl a sefydliadau ledled Cymru.

 

Front cover of Our works during the pandemic report

Mae ein gwaith yn ystod y pandemig (Mawrth 2020 - Medi 2021) yn nodi sut fel sefydliad ymatebodd Blynyddoedd Cynnar Cymru i'r pandemig a'r angen mwyaf i barhau i gefnogi a chydnabod yr aelodaeth yn ystod amgylchiadau mor heriol.

I ddarllen pa mor gadarnhaol ac eang y mae ein heffaith eleni wedi bod gallwch lawrlwytho'r adroddiad yn llawn isod.

I ymholi ynghylch derbyn copi printiedig dwyieithog, e-bostiwch: [email protected]

Ein Gwaith yn Ystod y Pandemig (Mawrth 2020 – Medi 2021) - Cymraeg

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)