• Voluntary (Expenses only)

Dod yn Ymddiriedolwr

Gwirfoddol (Treuliau yn unig)
Mae'r swydd yn destun gwiriad DBS boddhaol:
Na
Disgrifiad swydd

Oes gennych chi ddiddordeb yn y sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru? 

Os oes, mae angen eich help arnom i arwain ein strategaeth a'n helpu i gyflawni ein dyhead; i gefnogi sector blynyddoedd cynnar rhagorol yng Nghymru drwy ein gwaith gyda'n aelodau.

Mae elusennau, fel Blynyddoedd Cynnar Cymru, yn dibynnu ar wirfoddolwyr i oruchwylio'n strategol y rheolaeth o'r sefydliad.

Gall dod yn ymddiriedolwr fod yn werth boddhaus. Fel ymddiriedolwr, mae gennych gyfle i gefnogi a siapio gwaith a chyfeiriad strategol ein sefydliad, a gallwch wneud gwahaniaeth sylweddol yn ein gwaith.  

Rydym yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth i ymddiriedolwyr newydd gan gynnwys; profiadau sy'n cyfrannu at braslun bywyd cryf; profiad mewn gynllunio ac arwain strategol; a phrofiad o reoli risg, rhannu gweledigaeth, a dylanwadu a negodi blaenoriaethau sefydliadol. 

Os oes gennych sgiliau neu'n wybodus mewn:

  • Y sector blynyddoedd cynnar (unrhyw lefel)
  • Cyllid a chynllunio busnes
  • Diogelu ac amddiffyn plant
  •  Y sector elusennol 

Hoffem glywed oddi wrthych. 

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn sefydliad sydd wedi'i wreiddio mewn gwerthoedd ecwiti i bawb. Rydym yn croesawu diddordeb gan unrhyw un ac yn recriwtio i rolau staff a gwirfoddolwyr yn hyrwyddo'n rhagweithiol amrywiaeth a chyfleoedd i bawb.

I wneud cais:

E-bostiwch [email protected] gyda CV neu lythyr cais yn amlinellu eich sgiliau a'ch diddordeb yn y rôl.

I gael rhagor o wybodaeth am Blynyddoedd Cynnar Cymru ewch i: https://www.earlyyears.wales/cy/amdanom-ni

Am sgwrs anffurfiol am fod yn Ymddiriedolwr Blynyddoedd Cynnar Cymru, cysylltwch â Dave Goodger, Prif Swyddog Gweithredol, Blynyddoedd Cynnar Cymru ar:

E-bost: [email protected]
Ffôn: 07818 404222 neu 07806 617154

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)