Diogelu – Categori A (Lefel Cyflwyno)

Nod y cwrs lefel cyflwyno yw sicrhau fod unrhyw un sy’n gweithio o fewn blynyddoedd cynnar yn ymwybodol o’r wahanol agweddau a gofynion diogelu plant yng Nghymru

Gorfodol / Gweithdrefn a Busnes
dydd Mawrth, 6 June, 2023 - 09:30 to 12:30

Venue: 

Online
  • Weithdrefnau Diogelu Cymru a thermau diogelu allweddol
  • Yr angen i ganolbwyntio ar y plentyn wrth ddiogelu
  • Y dangosyddion posibl o gamdriniaeth, esgeulustod a niwed, gan gynnwys Camdriniaeth: Corfforol, Rhywiol, Domestig, Esgeulustod Emosiynol: Corfforol, Emosiynol, Meddygol, Maethol, Goruchwyliol, Addysgol, Adnabyddiaeth
  • Eu dyletswydd i adrodd yn ôl – pryd a sut i ymdrin ag amheuaeth amddiffyn, pryder neu ddatgeliad, gan gynnwys cadw cofnodion, rhannu gwybodaeth a pharatoi adroddiadau.

£15 Aelodau
£30 Rhai nad ydynt yn aelodau

Ar hyn o bryd dim ond trwy'r Saesneg y caiff yr hyfforddiant hwn ei ddarparu.

Os hoffech chi ymuno, cliciwch ar Cofrestru a chwblhewch y ddesg dalu i sicrhau eich lle.
 


Ddim yn aelod? Mae aelodaeth ar hyn o bryd AM DDIM, ewch at ein tudalen aelodaeth am ragor o fanylion.