Cysylltiad Cyn Cywiriad

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cyflwyno syniadau i’r cynrychiolwyr trwy ddefnyddio dulliau sail cysylltiad 

Garddio Plant
dydd Mawrth, 13 Mehefin, 2023 - 17:00 to 20:30

Venue: 

Ar lein

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cyflwyno syniadau i’r cynrychiolwyr trwy ddefnyddio dulliau sail cysylltiad â pherthynol, a hefyd strategaethau rheoli ymddygiad mwy traddodiadol, fel ffordd o hyrwyddo ymddygiad positif a chefnogi datblygiad cymdeithasol-emosiynol, cadernid a llesiant plant.

I Ddilyn: Sesiwn siarad trwyddo:

Cost:   £15 Aelodau
            £25 Rhai nad ydynt yn aelodau

Ar hyn o bryd dim ond trwy'r Saesneg y caiff yr hyfforddiant hwn ei ddarparu.

Os hoffech chi ymuno, cliciwch ar Cofrestru a chwblhewch y ddesg dalu i sicrhau eich lle.
 


Ddim yn aelod? Mae aelodaeth ar hyn o bryd AM DDIM, ewch at ein tudalen aelodaeth am ragor o fanylion.