Cael yr amgylchedd cywir!

Creu amgylchedd blynyddoedd cynnar o ansawdd ble mae plant ac ymarferwyr yn ffynnu

Wedi Ysbrydoli gan Gywreinrwydd
dydd Mercher, 7 Mehefin, 2023 - 17:00 to 20:00

Venue: 

Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7FN

Mae’r amgylchedd yn chwarae rôl allweddol mewn datblygiad. Byddwn yn ymchwilio i’r ‘tri amgylchedd’ ac yn canfod ffyrdd o addasu ymarfer presennol i dalu sylw i anghenion presennol y plant ac ymarferwyr.

£5 Aelodau
£30 Rhai nad ydynt yn aelodau

Ar hyn o bryd dim ond trwy'r Saesneg y caiff yr hyfforddiant hwn ei ddarparu.

Os hoffech chi ymuno, cliciwch ar Cofrestru a chwblhewch y ddesg dalu i sicrhau eich lle.
 


Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n unig. Ddim yn aelod? Mae aelodaeth ar hyn o bryd AM DDIM, ewch at ein tudalen aelodaeth am ragor o fanylion.