Camau CAOYA

Camau yw'r cynllun Cymraeg Gwaith pwrpasol ar gyfer y sectorau blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae, a ddatblygwyd gan  y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Camau logo on a purple background

Caiff Camau ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru am bob  ymarferwr blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae, sy'n golygu y bydd yn wastad rhad ac am i'r rhai sy'n gweithio yn y sectorau hynny.

Mae pob cwrs 10 uned yn cymryd tua 20 awr i'w gwblhau neu uchafswm o 10 wythnos, yn ddibynnol ar lefel iaith flaenorol y dysgwr. Mae'n RHAID i ddysgwyr gwblhau o leiaf un uned yr wythnos ond mae'n bosib y bydd y rhai sy'n meddu ar sgiliau Cymraeg blaenorol yn cwblhau nifer o unedau'r wythnos.

Mae 7 cwrs ar gael;

  1. Mynediad Blynyddoedd Cynnar 1 Gogledd (Unedau 1-10)
  2. Mynediad Blynyddoedd Cynnar 1 De (Unedau 1-10)
  3. Mynediad Blynyddoedd Cynnar 2 Gogledd (Unedau 11-20)
  4. Mynediad Blynyddoedd Cynnar 2 De (Unedau 11-20)
  5. Mynediad Blynyddoedd Cynnar 3 Gogledd (Unedau 21-30)
  6. Mynediad Blynyddoedd Cynnar 3 De (Unedau 21-30)
  7. Mynediad Gwaith Chwarae 1 (Unedau 1-10)
  8. Mynediad Gwaith Chwarae 2 (Unedau 11-20)

Bydd cyrsiau Lefel Sylfaen ac Adeiladu Hyder yn cael eu lansio yn 2023.

Gan ei fod yn bwrpasol i'r sectorau blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae a'i datblygu gan ymarferwyr a thiwtoriaid sydd â phrofiad uniongyrchol, mae'r iaith a ddysgir yn canolbwyntio ar iaith a ddefnyddir drwy gydol arferion dyddiol mewn lleoliadau. 

Mae gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol nifer o sesiynau blasu byr rad ac am ddim, ac mae un ohonynt wedi'i deilwra'r sectorau blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae o'r enw ' Gwybodaeth am y Gymraeg'.

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)