Cynhadledd Arweinyddiaeth Genedlaethol DARPL

Mae'r gynhadledd dysgu proffesiynol flynyddol ar wrth-hiliaeth wedi'i chynllunio ar gyfer Uwch Arweinwyr ym maes Addysg, Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar.

Cynhadledd Arweinyddiaeth Genedlaethol DARPL

Bydd sgyrsiau proffil uchel, trafodaethau dewr, cefnogaeth ymarferol, syniadau ysbrydoledig, ac ymarfer myfyriol a chyfleoedd i ymgysylltu'n estynedig â Chymuned Ymarfer DARPL.

Bydd rhaglen y gynhadledd yn cynnwys sgyrsiau proffil uchel gan unigolion megis Rachel Clarke (Apex Educate), Chantelle Haughton (DARPL), Liz Pemberton (Cyfarwyddwr The Black Nursery Manager), Jamel Carly Campbell, Rocío Cifuentes (Comisiynydd Plant Cymru), yr Athro Charlotte Williams (Prifysgol Bangor) a Dr Gwenllian Lansdown-Davies (Mudiad Meithrin).

Page contents

Cysylltwch â ni

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich ymholiadau a'ch adborth atom ni. *Mae angen gwybodaeth

Ein Swyddfeydd Rhanbarthol

Ble bynnag yr ydych, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n ceisio bod â swyddfa yn agos atoch chi. Os ydych chi angen ein cefnogaeth, rhowch alwad i ni a gallwn drafod eich ymholiad neu drefnu i un o’n staff cefnogi gyfarfod â chi.

Ein horiau swyddfa yw Dydd Llun – Dydd Gwener (9am – 5pm)