Category: 

Canllawiau COVID-19

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi cynhyrchu set o bolisïau dwyieithog i gynorthwyo pob lleoliad cyn iddynt ailagor.

Yn yr amseroedd digynsail hyn yn dilyn cau COVID-19, mae'n hanfodol eich bod yn addasu'ch polisïau a'ch gweithdrefnau fel eu bod yn ddigon cadarn a thrylwyr i gwmpasu pob agwedd ar eich busnes gofal plant cyn ailagor, a bod y rhain yn cael eu hadolygu'n rheolaidd ar ôl agor .

Yn gynwysedig:

Canllawiau ar gyfer rheoli swigod (grwpiau o blant ac oedolion)

Mae cyfyngu ar gysylltiadau cymdeithasol yn rhan bwysig o leihau’r tebygrwydd o weld achosion mawr o’r feirws.

Canllaw ar gyfer cadw pellter cymdeithasol

Mae hyn y berthnasol i unrhyw un sy’n dod i mewn i’r lleoliad am unrhyw reswm, gan gynnwys gweithwyr ar bob lefel.

Canllaw ar gyfer hylendid dwylo

Mae hylendid dwylo’n hanfodol cyn ac ar ôl pob cyswllt uniongyrchol gyda phlentyn ac ar ôl glanhau offer a’r amgylchedd.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn:

Adnoddau COVID-19
Canllawiau Asesiad Risg COVID-19Members: don't forget to log in prior to adding items to your cart to access these policies for free, your account has been set up for you. Simply request a new password to access your account for the first time.

To become a member visit our membership page
 Please note: we are currently experiencing problems with processing orders submitted through Google Chrome. If you experience any problems when paying for your order, please try using a different web browser. If you continue to receive error messages, please contact us on [email protected] or 02920 451 242.

£4.00