Category: 

Canllawiau Asesiad Risg COVID-19

Mae cynnal ac adolygu asesiadau risg yn rhan barhaus o ddarparu unrhyw fusnes gofal plant.  Fodd bynnag, ar hyn o bryd, yn dilyn cyfnod clo COVID-19 na welwyd ei debyg, mae’n rhaid i chi, cyn ail agor, gynnal asesiadau risg newydd, cadarn a thrylwyr a fydd yn cynnwys pob agwedd o’ch busnes gofal plant, a’u hadolygu’n rheolaidd ar ôl agor.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi cynhyrchu pecyn canllaw asesu risg dwyieithog i gynorthwyo pob lleoliad cyn iddynt ailagor.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn:

Adnoddau COVID-19
Canllawiau COVID-19
 Members: don't forget to log in prior to adding items to your cart to access these policies for free, your account has been set up for you. Simply request a new password to access your account for the first time.

To become a member visit our membership page
 

£4.00